RODINNÉ DOMY

....OD SNOV K REALITE....

Každý rodinný dom sa stáva súčasťou života jeho obyvateľov, a preto pristupujeme ku každému návrhu individuálne. Na základe vašich túžob, a pomocou našich odborných znalostí, vytvoríme pre vás bývanie, ktoré bude spĺňat nielen vaše požiadavky, ale zároveň bude spĺňat všetky kritéria moderného, praktického a funkčného bývania.

 

 

Rodinné domy pre vás navrhujeme na mieru - rôznych veľkostí, tvarov a štýlov. Poskytujeme komplexné služby  - od projektovej dokumentácie, cez vybavenie územných a stavebných rozhodnutí, až po dozor pri realizácii stavby.

Viac o našej práci si môžete pozrieť na našej referenčnej stránke kliknutím tu.

NAŠE PRÁCE


KONTAKT

osobný kontakt klient - architekt; vstupné informácie, základné požiadavky a predstavy klienta, prieskum podkladov ako napríklad listy vlastníctva a dostupné územné plány

LOKALITA

obhliadka terénu, posúdenie pozemku - výška a orientácia, susedné stavby, viditeľné prvky inžinierských sietí, stavebné obmedzenia, geodeticke zameranie

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

celkové koncepčné riešenie, osadenie objektu na pozemok, návrh dispozície a exteriéru - vizualizácie s materiálovým prevedením, variantné riešenia

STAVEBNÉ POVOLENIE

vypracovanie dokumentácie `DUR` a `SP` poskytuju jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby

ARCHITEKTONICKÝ DOZOR

vypracovanie kompletnej dokumentácie pre realizáciu stavby, autorský dozor samotného diela a jeho kontrola priamo v terene, koordinovanie stavebných činnosti a postup prác na stavbe

NÁVRH INTERIÉRU

návrh a realizácia interiéru; od vizualizácii, cez kompletnú výkresovú dokumentáciu, po realizáciu; výber materiálov obkladov, dlažieb, podláh, sanity, stolárskych prvkov, svietidiel a kompletného zariadenia

Architektonický ateliér - mladý, kreativný, dynamický kolektív s odbornými znalosťami z reálnych stavieb.

Kontaktujte nás