O NÁS

Sme architektonický ateliér, ktorý tvorí mladý a dynamický kolektív s odbornými znalosťami.

Vznikol pod vedením hlavného architekta Martina Ondrašoviča v roku 2010.

Pri našich návrhoch, na ktorých pracuje tím špecialistov, kladieme dôraz na funkčnosť, konfort a nadčasový dizajn, aby sme čo najpresnejšie vyhoveli požiadavkám každého klienta a zároveň vytvorili v danom prostredí hodnotné architektonické dielo.



Architektonický ateliér - mladý, kreativný, dynamický kolektív s odbornými znalosťami z reálnych stavieb.

Kontaktujte nás