Kategória:
Architektúra
Zaradené:
Autor:

TRIM PARK VILLE

Súbor bytových domov sa svojou architektúrou a kompozíciou radí medzi modernú architektúru, ktorá dotvorí zmiešaný ráz územia, zhodnotí nevyužité plochy a svojím technologickým a technickým riešením bude prínosom pre celé svoje okolie. Treba vyzdvihnúť kladný vzťah investora ku kultivovanej zeleni, ktorá je jednou z nosných prvkov celej architektúry a hlavnou požiadavkou investora. Spolu v trochu objektoch sa nachádza 28 bytov. Stavba je riešená kaskádovo čo vytvorilo priestranné terasy k najlepším bytom s famóznym výhľadom na Hrad a zalesnený kopec.

<- Back to: NAŠA TVORBA

Architektonický ateliér - mladý, kreativný, dynamický kolektív s odbornými znalosťami z reálnych stavieb.

Kontaktujte nás