ARCHITEKTÚRA

...PROJEKTUJEME VŠETKY TYPY STAVIEB...

Architektúra vytvára a zároveň ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme, tvorí prostredie okolo nás, púta pozornosť. A my sme jej tvorcami. Navrhujeme jedinečné stavby, pri ktorých dbáme na ich estetickú a funkčnú hodnotu s ohľadom na prostredie, v ktorom sa nachádzajú.

Navrhujeme všetky druhy stavieb; bytové domy, polyfunkčné objekty, občianské stavby, administratívne budovy, haly priemyselné, výrobné aj športové, obchody, predajne, showroomy. Stavby prízmené, výškove aj podzemné, do rôznych lokalít aj terénov.

NAŠE PRÁCE


KONTAKT

osobný kontakt klient - architekt; vstupné informácie, základné požiadavky a predstavy klienta, prieskum podkladov ako napríklad listy vlastníctva a dostupné územné plány

LOKALITA

obhliadka terénu, posúdenie pozemku - výška a orientácia, susedné stavby, viditeľné prvky inžinierských sietí, stavebné obmedzenia, geodeticke zameranie

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

celkové koncepčné riešenie, osadenie objektu na pozemok, návrh dispozície a exteriéru - vizualizácie s materiálovým prevedením, variantné riešenia

STAVEBNÉ POVOLENIE

vypracovanie dokumentácie `DUR` a `SP` poskytuju jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby

ARCHITEKTONICKÝ DOZOR

vypracovanie kompletnej dokumentácie pre realizáciu stavby, autorský dozor samotného diela a jeho kontrola priamo v terene, koordinovanie stavebných činnosti a postup prác na stavbe

NÁVRH INTERIÉRU

návrh a realizácia interiéru; od vizualizácii, cez kompletnú výkresovú dokumentáciu, po realizáciu; výber materiálov obkladov, dlažieb, podláh, sanity, stolárskych prvkov, svietidiel a kompletného zariadenia

Architektonický ateliér - mladý, kreativný, dynamický kolektív s odbornými znalosťami z reálnych stavieb.

Kontaktujte nás